اخبار

امتياز شركت كنندگان همايش در سامانه آموزش مداوم ثبت گرديد ...

ادامه مطلب

برنامه پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران منتشر شد. ...

ادامه مطلب

در پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران سه پانل تخصصی با حضور اساتید برجسته برگزار خواهد شد. ...

ادامه مطلب

به اطلاع نويسندگاني كه مقاله شان به صورت پوستر پذيرفته شده، مي رساند ارائه اين مقالات به صورت e-poster خواهد بود. ...

ادامه مطلب

ثبت نام در کارگاه های آموزشی با 5 امتیاز بازآموزی آغاز شد. در این همایش سه کارگاه بدون امتیاز نیز برگزار خواهد شد. ...

ادامه مطلب

عناوین مقالات پذیرفته شده در پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران برای ارائه به صورت سخنرانی و یا پوستر اعلام شد. ...

ادامه مطلب

نتایج نهایی بررسی چکیده مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش اعلام شد. نویسندگان تا 13 فروردین ماه فرصت دارند تا در صورت نیاز، چکیده های ارسالی خود را ویرایش کنند. ...

ادامه مطلب

واگذاری غرفه های نمایشگاهی پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران آغاز شد. ...

ادامه مطلب

دبیرخانه پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران دعوت به همکاری می نماید ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

آغاز ثبت نام مالی در پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران

 ثبت نام مالی در پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران آغاز شد.
جزئیات بیشتر

آغاز ثبت نام برای دریافت امتیاز پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران

 برنامه پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران در سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی ثبت و آماده ثبت نام شد. مطابق قوانین سامانه، همکاران گرامی تا ساعت 24 روز 6 اردیبهشت ماه فرصت دارند تا در این برنامه ثبت نام کنند. در غیر اینصورت امکان ثبت امتیاز همایش برای ایشان وجود نخواهد داشت. از همه متقاضیان دریافت امتیاز درخواست می شود به دلیل محدودیت های جدی سامانه آموزش مداوم، شخصا وارد سامانه شده و ثبت نام کنند. 
جزئیات بیشتر

راهنمای ثبت نام برای دریافت امتیاز پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران

 همکاران گرامی برای ثبت نام در برنامه پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران در سامانه جامع آموزش مداوم می توانند از این راهنمای تصویری استفاده کنند.
جزئیات بیشتر

راهنمای ثبت نام مالی در پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران

 برای آگاهی از چگونگی ثبت نام مالی در همایش این راهنما را مطالعه فرمایید

تذکر بسیار مهم

 ثبت نام مالی به تنهایی برای دریافت امتیاز شرکت در همایش کافی نیست. ثبت نام شدگان می بایست در مرحله بعدی،  وارد سامانه آموزش مداوم شده و در برنامه پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران ثبت نام کنند.
امتیاز همایش به کسانی تعلق خواهد گرفت که علاوه بر پرداخت هزینه و ثبت نام در برنامه همایش در سامانه آموزش مداوم، در همایش حضور یافته و نام ایشان در فهرست حضور و غیاب در همایش ثبت شده باشد.
جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

تهران -اوین- بلوار دانشجو- انتهای خیابان کودکیار- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- گروه آموزشی گفتاردرمانی - دبیرخانه پانزدهمین همایش گفتار درمانی ایران تلفن : 09198272445